Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanach

 

Nawigacja

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanach

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Szymanach

Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika w Szymanach

Wiadomości

 •                        

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Na   podstawie   rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

  informujemy, że:

  1) administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

 • Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

  Pliki cookies

  Ciasteczka (ang. cookies) to niewielki plik tekstowy zawierający dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej przez użytkownika. Został zaprojektowany tak, aby umożliwić przywoływanie informacji o tym, co użytkownik robił na danych stronach internetowych w przeszłości. Mogą one obejmować dane o takich czynnościach jak kliknięcie określonych linków lub stron, logowanie się do profilu użytkownika lub czytanie zawartości stron, które miały miejsce miesiące, a nawet lata temu.

  Rodzaje plików cookies

  Pliki cookie dzielą się na tymczasowe (sesyjne pliki cookie) i na bardziej stałe (czasowe pliki cookie).

  Sesyjne pliki cookie zbierają informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji. Taka sesja rozpoczyna się w momencie otworzenia strony internetowej i kończy jej zamknięciem. Pliki cookie są wtedy na stałe usuwane.

  Czasowe pliki cookie to takie, które pozostają w telefonie lub komputerze użytkownika przez określony czas. Są one automatycznie aktywowane podczas odwiedzania danej strony internetowej.

  W serwisie starostwa wykorzystywane są sesyjne pliki Cookies typu PHPSESSID.

  Zgoda użytkownika

  Pliki cookie są wykorzystywane w naszym serwisie internetowym za zgodą użytkownika.

  Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której użytkownik używa do przeglądania naszego serwisu internetowego.

  Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w naszym serwisie internetowym plików cookie oraz zdecydować o ich usunięciu.

  Usuwanie plików cookie

  Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie odpowiada mu stosowanie plików cookie w niniejszym serwisie internetowym, może je z łatwością usunąć z folderu plików cookie swojej przeglądarki. Można również dokonać takich ustawień przeglądarki, aby blokowała pliki cookie lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie w komputerze użytkownika.

 • OGŁOSZENIE

  W ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZNAJDUJĄ SIĘ

  KOMPUTERY „APPE MAC” DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ MIESZKAŃCY OKOLICZNYCH WSI.

  PROJEKT – ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNERU I SIECI PIAP-ÓW W WOJ. WARM.-MAZ.

 • Dotyczy osób składających oferty pracy.

  Dokumenty składane do placówki po 30 dniach są niszczone.